Kody Pocztowe

Wyszukiwarka kodów pocztowych

Chcesz wyszukać kod pocztowy wybranej ulicy czy miejscowości w Polsce?
Opis: Wystarczy, że podasz miejscowość albo ulicę a znajdziesz kod pocztowy, którego szukasz.

Miejscowość:
Ulica (bez numeru) :

Reklama

Kody pocztowe w Polsce

PNA – Pocztowe Numery Pocztowe zwane kodami pocztowymi zostały wprowadzone 1 stycznia 1973 roku na mocy zarządzania nr 89 Ministra Łączności z 17 listopada 1972 roku.

Kody pocztowe mają format dd-ddd, gdzie d oznacza cyfrę. Pierwsza cyfra oznacza okręg pocztowy, czyli jedno lub dwa województwa. Druga cyfra oznacza część okręgu, którym jest m.in. miasto. Trzecia cyfra to sektor kodowy. Obejmuje on obszar podległy rozdzielni sektorowej, czyli powiaty albo części miast. Czwarta i piata cyfra oznacza placówkę pocztową i obszar jej działania.

Przed styczniem 2013 roku cały system kodów pocztowych był przypisany do obszaru obsługiwanego przez pocztę albo w tzw. miastach wydzielonych, do konkretnych ulic i domów. W przypadku likwidacji urzędu pocztowego zmieniano kod pocztowy całej miejscowości. Od 2013 roku po wejściu ustawy prawo pocztowe, kody pocztowe przypisane są do danej miejscowości lub ich części. Obecnie nie dokonuje się już żadnych zmian kodów pocztowych.